Algemeen

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of op een andere wijze incorrect is.  Hoewel wij van LuchtvaartO_NL ons best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan LuchtvaartO_NL niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. LuchtvaartO_NL ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuchtvaartO_NL. Alle geplaatste foto`s zijn eigendom van LuchtvaartO_NL, tenzij anders vermeld.

LuchtvaartO_NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie & foto`s op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

LuchtvaartO_NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. LuchtvaartO_NL behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van LuchtvaartO_NL.
LuchtvaartO_NL is geen onderdeel van een overkoepelend bedrijf of mediagroep. LuchtvaartO_NL wordt beheerd, onderhouden en verzorgd door het eigen team.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om U beter van dienst te zijn. Onze cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van uw inloggegevens. Wij bewaren deze gegevens niet en U kunt deze kleine tekstbestandje zelf verwijderen, mocht U achteraf niet eens zijn om onze gegevens op uw computer te hebben. Deze cookies komen alleen op uw computer wanneer U zich registreert op onze website. Deze cookie die dan op uw computer komt is verder onschadelijk voor uw computer en wordt alleen gebruikt als geheugensteuntje voor onze website.